Regulamin

 1. Zawarcie umowy
  • Na stronie semprearte.com można zawierać umowy wyłącznie w języku polskim zgodnie z niniejszym regulaminem i polskim prawem.
  • Stroną umowy jest firma:
   Anna Hnidiuk Semprearte 
   Świdniki 99A,
   22-455 Miączyn
   NIP: 9222890192
   REGON: 369426440
  • Kliknięcie przycisku „Zatwierdź zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia na towary znajdujące się w Państwa koszyku. Niezwłocznie po zatwierdzeniu zamówienia, wysyłamy Państwu potwierdzenie drogą mailową. Wraz z otrzymaniem wiadomości potwierdzającej zamówienie, zawierana jest wiążąca umowa.

 

 1. Dostawa towaru
  • Metody dostawy mogą Państwo sprawdzić na stronie https://semprearte.com/pages/dostawa
  • Zamówienie zostanie wysyłane po opłaceniu przez Państwa pełnej ceny za produkty wraz z kosztem dostawy, chyba że wybrana została metoda „Płatność za pobraniem” albo koszt dostawy pokrywamy my.
  • Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
  • Termin dostawy podawany w dniach dotyczy dni roboczych – od poniedziałku do piątku włącznie – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Wyłączona jest odpowiedzialność Firmy SempreArte za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres lub nie odebrał towaru wcześniej nie informując o braku możliwości odbioru. W uzasadnionych przypadkach Firma SempreArte może zwrócić Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o 10%, co stanowi koszt zwrotu towaru do Magazynu.

 

 1. Koszt dostawy oraz ceny produktów
  • Koszty dostawy dostępne są na stronie https://semprearte.com/pages/dostawa
  • Promocje w tym kody promocyjne nie łączą się, co oznacza, że podczas zakupu można wykorzystać tylko jeden kod promocyjny.
  • Ceny produktów są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT obowiązujący z chwilą dokonania transakcji. Produkty w zamówieniu są własnością naszej firmy do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży.

 

 1. Płatności
  • Przewidzieliśmy dla Państwa następujące formy płatności: płatność kartą, szybki przelew PayU, Blik PayU, Raty PayU od 300 zł, przelew bankowy, płatność przy odbiorze. Wszelkie koszty transakcji finansowych są po Państwa stronie.
  • W przypadku gdy adres dostarczenia jest poza granicami Polski, zastrzegamy sobie prawo do nieoferowania niektórych opcji płatności.
  • Czas oczekiwania na płatność przelewem to 3 dni robocze. W przypadku nie otrzymania płatności w tym terminie zamówienie może zostać automatycznie anulowane.

 

 1. Odstąpienie od umowy
  • Zgodnie z prawem w Polsce, na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny mają Państwo 14 dni od momentu wydania towaru. W celu odstąpienia od umowy prosimy o wysłanie jednoznacznego oświadczenia do firmy Semprearte pod adres Świdniki 99A,22-244 Miączyn, bądź drogą mailową info@semprearte.com . W tym celu mogą Państwo skorzystać z naszego formularza, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe.
  • W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). W terminie 14 dni od nadesłania oświadczenia odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek odesłania towaru, o którym mowa w oświadczeniu na własny koszt.
  • Instrukcje oraz adres na jaki należy odesłać produkt podany zostanie po wcześniejszej informacji ze strony kupującego o chęci zwrotu lub wymiany.
  • Nie ma możliwości odesłania produktu do paczkomatu. 
  • SempreArte może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Zwrot płatności następuje tym samym kanałem transakcji, który użyli Państwo do realizacji płatności za zamówienie, chyba, że w sposób jednoznaczny ustalimy z Państwem inny kanał zwrotu.
  • Odsyłany towar powinien być w idealnym stanie, oryginalnie metkowany i zapakowany, oraz zawierać paragon albo inny rodzaj dowodu zakupu. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
  • Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Powinni Państwo obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 

 1. Dobrowolne prawo do zwrotu towaru do 30 dni od jego otrzymania
  • Firma SempreArte oferuje Państwu dobrowolne prawo do zwrotu towaru do 30 dni od jego otrzymania, bez uszczerbku na Państwa ustawowym prawie do odstąpienia od umowy. Dzięki temu będą mogli Państwo zwrócić towar po upływie 14 dni.
  • Termin 30 dni dobrowolnego prawa zwrotu liczony jest od dnia otrzymania przez klienta towaru.
  • Warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że nie używali Państwo produktu, przymierzyli go Państwo jedynie na próbę, jak w sklepie odzieżowym, i prześlą Państwo towar w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone.
  • Dobrowolnemu prawu do zwrotu towaru do 30 dni nie podlegają produkty inne niż torebki damskie. 

 

 1. Odpowiedzialność za wady produktu
  • Firma Semprearte zobowiązuje się do dostarczania Państwu produktów wolnych od wad.
  • Ponosimy ustawową odpowiedzialność za wszystkie wady produktów sprzedawanych na stronie semprearte.com z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych.

 

 1. Reklamacje
  • Reklamacje dotyczące produktów sprzedawanych na stronie semprearte.com prosimy kierować na adres info@semprearte.com . Do reklamacji mogą Państwo użyć naszego formularza reklamacji, ale nie jest to obowiązkowe.
  • Przy niektórych reklamacjach możemy poprosić Państwa o przesłanie zdjęć reklamowanego produktu, aczkolwiek zachęcamy do załączania zdjęć zawsze kiedy reklamują Państwo produkt.
  • Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie do 14 dni od nadesłania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
   • naturalne zużywanie się produktu;
   • części wymienne, np. zamki, karabinki, paski;
   • uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
   • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
   • przebarwienia odzieży przez produkty wykonane na naturalnie barwionej podszewce lub wykonane ze skóry naturalnej;
   • wygoda obuwia, przemakanie obuwia (o ile w opisie nie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).
  • Pragniemy poinformować Państwa, że istnieje wiele pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i zachęcamy do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


 2. Karta Podarunkowa i Karta Stałego Klienta
  • Kartę Podarunkową można nabyć jedynie przez stronę internetową www.semprearte.com.
  • Karta nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
  • Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  • Do Kart nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  • W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w Sklepie. 
  • W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo pozostaje na karcie. 
  • Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty przez osoby nieupoważnione.
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów opłaconych przy pomocy Karty środki pieniężne są zwracane Klientowi na Kartę także poprzez wydanie nowej Karty. 
  • Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart już wydanych i Klientów z takich Kart korzystających.
   ---------------------------------------------------------------------------------
  • Karta stałego klienta SempreArte przyznawana jest klientom sklepu internetowego SempreArte to wydaniu łącznie kwoty 2000 zł. 
  • Karta nie może być doładowana.
  • Karta przypisana jest do adresu email, z którego robione były zakupy na łączną kwotę 2000 zł. 
  • Karta działa po wpisaniu kodu zniżkowego podanego na karcie w trakcie składania zamówienia. 
  • Karta jest bezterminowa. 
  • Posiadanie karty upoważnia do korzystania ze stałej zniżki 10 %. 
  • Zniżka łączy się z przedsprzedażą oraz stałymi promocjami z działu “Promocje”.
  • Zniżka nie łączy się promocjami okazjonalnymi, działającymi w formie kodów - w koszyku można wpisać tylko jeden kod.
       10. Inne informacje. 
   • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem SempreArte deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.